רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 9.99
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 2.49
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 9.99
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 6.99
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 9.99
Compilation of Customs of Yom Kippur by the Hagos Maimoniyos - R' Meir ben R' Yekutial HaCohen from Rotenburg (1260-1298)... more...
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 5.99
Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various Nosei Kalim (supercommentaries) of the Rambam in a single flowing readable text. The Hebrew text of the Rambam, as well as those of the Kesef Mishnah, Maggid Mishnah, and Lechem Mishnah are found on the Tzuras... more...
US$ 8.99
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 11.99
רמב"ם יד החזקה עם פירוש המאיר, פירוש השוה לכל נפש, מאת האדמו"ר מבוסטון שליטא, לפי שיעורי הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א Hebrew commentary on the Rambam, similar to Kehati for Mishnayos, which culls the various... more...
US$ 5.99